เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) ตลับหมึก HP Laser Jet 1020 12A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2561 เวลา 16.55 น. โดย คุณ พัชราภา ภูฆัง

ผู้เข้าชม 45 ท่าน