เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2553  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 3  ธันวาคม 2553  
กิจกรรมประกอบด้วย
1 พิธีทำบุญตักบาตร  
2 มอบสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ
3 กิจกรรมรณรงค์ปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ (จักรยานเฉลิมพระเกียรติ)
4 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ (เปตอง)
5 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับสถาบันสำคัญของชาติ
6 กิจกรรมนิทรรศการและวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติตามรอยพ่อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2554 เวลา 13.20 น. โดย คุณ ทวีวรรณ สุจริต

ผู้เข้าชม 3605 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย