เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2553  
 

                              องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2553  มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษารอบตำบลไปยังวัดต่าง ๆ ในตำบลมาบแก        
นำโดย นายชัยวุธ  จำปาเกตกุล นายก อบต.มาบแก นายวิจิตร  แก้วนิ่ม  ปลัด อบต.มาบแก ร่วมกับคณะผู้บริการ สมาชิกสภา พนักงานตำบล และประชาชนชาวตำบลมาบแก เข้าร่วมขบวนแห่ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2553 เวลา 14.52 น. โดย คุณ ปาริฉัตร@Naxsolution.com

ผู้เข้าชม 2003 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย