เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
การจัดเวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์ เพื่อค้นหาปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูป  
โดยปลัดวีระกร จุลรอด
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเสวนา
สอบถามปัญหาโดยวิทยากรหมู่บ้าน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การจัดเวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์  เพื่อค้นหาปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูป  ในวันอาทิตย์ ที่ 22  มิถุนายน  2557  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา 16.28 น. โดย คุณ นิตยา ศรีสุขสาม

ผู้เข้าชม 806 ท่าน