เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ตั้งแต่หนองสามพราน ถึงนานายไสว ขันกสิกรรม   12 มิ.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก ตั้งแต่ลานปูน ถึง นานางเกษร จันทร์ศรี   12 มิ.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) ตลับหมึก HP Laser Jet 1020 12A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มิ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)ครั้งที่่1/2561   5 มิ.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   31 พ.ค. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก ตั้งแต่นานายใหญ่ ถึงนานายประเสริฐ ขันเขตต์   30 พ.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พ.ค. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานขุดลอกรางระบายน้ำในชุมชน ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์   26 เม.ย. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานขุดลอกรางระบายน้ำในชุมชน ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์   26 เม.ย. 2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานขุดลอกรางระบายน้ำในชุมชน ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์   26 เม.ย. 2561 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20