เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ บ้านน้ำอ้อย แก้วประสงค์(บริเวณพิกัด N1737054 E579614) ถึงบ้านนายเจริญ สิทธิไทย   21 ม.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนางน้ำอ้อย แก้วประสงค์ ถึงบ้านนายเจริญ สิทธิไทย หมู่ที่ 6 ตำบลมาบแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4 ม.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่บ้านนางน้ำอ้อย แก้วประสงค์ ถึงบ้านนายเจริญ สิทธิไทย หมู่ที่ 6 ตำบลมาบแก   4 ม.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์   2 ม.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลวังเมือง   25 ธ.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 รอบเดือน ธันวาคม (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)   20 ธ.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้านท่าสนุ่น (บริเวณพิกัด N1735651 E582537) ถึง (N1735602 E582700) หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 ธ.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองหลังโรงเรียนบ้านมาบแก พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก   19 ธ.ค. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) และ แบบสรุปบราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้านท่าสนุ่น (บริเวณพิกัด N1735651 E582537) ถึง (N1735602 E582700) หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก   19 ธ.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) และ แบบสรุปบราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลวังเมือง (บริเวณพิกัด N1730009 E586954) ถึง (บริเวณพิกัด N1730338 E5   19 ธ.ค. 2561 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28