เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟฟ้า ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก   10 ส.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (กรวดกรองและทรายกรองน้ำ) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง   25 ก.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0010 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0011   17 ก.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ตั้งแต่หนองสามพราน ถึงนานายไสว ขันกสิกรรม   11 ก.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก ตั้งแต่ลานปูน ถึงนานางเกษร จันทร์ศรี   11 ก.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์416-57-0043 ของกองช่าง    2 ก.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มิ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มิ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ตั้งแต่หนองสามพราน ถึงนานายไสว ขันกสิกรรม   25 มิ.ย. 2561 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21